Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk sözkonusu olabilmektedir. Rezervasyon talep formunu doldurup yollayabilir ya da  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine rezervasyon talep formunda istenen bilgileri email olarak yollayabilirsiniz. İstenen bilgiler: Tarih; Ad-Soyadı; Kişi sayısı; Cep telefon numarası?

 

Öncelikle kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Tasavvufta ilk dönemimde bir yayımcı idim. Hayatımın önemli bir kısmı yayınevinde spiritüel eserlerin tercümelerini yayınlayarak geçirdim. Bu dönemde Mevlânâ'nın eserlerini çalıştım ve onları tercüme ettim. Yaklaşık dokuz yıl önce yayın evini Kaliforniya'ya taşıdık. Burada yayın evimizin eğitime, yazmaya konsantre olduğunu gördük. Ben aynı zamanda kitap vakfının bir projesinde yöneticilik yapıyorum. Burada Muhammed Esed'in Kur'an tercümesini yaptık. Yani hayatımda iki alan var. Biri sufizm diğeri kitap yayıncılığı.

Kaliforniya'daki bu derneğiniz "kapı eşiği" derneği olarak isimlendirilmiş.Tasavvufi manada oldukça manalı bir isim. Orada irşad vazifesi nasıl yürütülüyor?

Bizim işleyişimiz de bilinen diğer tarikatlar gibidir. Ben 1990'larda Alaaddin Çelebi tarafından şeyhlik icazeti aldım. On sene önce ise Süleyman Hayati Dede tarafından icazet almıştım. Buna göre ruhani eğitimler verdim, mesnevi eğitimi, sema eğitimi ve tüm geleneksel Mevlevî eğitimi.

Mevlânâ üzerine yoğunlaşmanızın temel sebebi neydi?

Fârisîlerin diğer geleneklerini çalışmıştım. Sanskritçe öğrendim. Yaklaşık kırk yıl boyunca Budizm'in öğretilerini uyguladım. Tasavvufla ilk karşılaştığımda, öğretilerinin yaşamla bütünleşmiş bir halde olduğunu gördüm. Çok güzel bir öğretiydi ve insanoğluna derin bir saygıyı telkin ediyordu. Rûmi'de de en güzel ve en kapsamlı bilgiyi bulacaktım. Dolayısıyla onda kalbimi dolduran güzellik ve öğretiyi buldum. Bir şey daha söylemek istiyorum, tasavvufla karşılaşmadan önce bu ruhani yolda on yıldır bulunuyordum. Teyakkuzun, iradenin, marifetin üstatlarıyla karşılaştım. Süleyman Hayati Dede ile karşılaştığımda bulduğum kişi aşkın üstadıydı. O Mevlânâ'nın eserlerinin yaşayan bir örneğiydi. Onun huzurunda bulunduğumuzda ağlardık. Süleyman Hayati Dede ile Konya'da Selçuk Üniversitesinde yaptığınız bir sunumdan sonra tanıştığınız doğru mudur? Onunla ilk ABD'de karşılaştık. Daha sonraki ziyaretlerimizde kendisiyle evinde görüşürdük.

Süleyman Hayati Dede'nin Türkiye'de bulunan şuan ki halifesi kimdir?

Türkiye'deki şeyhlerden hiçbiri onun şu an ki halifesi değildir. Hiçbiri onun yaptıkları kadarını yapamadılar. Ancak Türkiye'deki Mevlevî şeyhlerinin isimlerini istiyorsanız sayabilirim. Türkiye'deki tüm Mevlevî şeyhleri Süleyman Hayati Dede'den sonra icâzet almışlardır. En eski Mevlevî şeyhi Hüseyin Top, kendisine 1988'de şeyhlik verildi. Daha sonra 1990'larda Kabir Helminiski ve 1994'lerde Nail Kesova.Ve diğer şeyhler Emin Işık. Sanırım beş kişi. Bunlardan Hüseyin Top, Nail Kesova ve Emin Işık İstanbul'da bulunmaktadır. Nadir Karnıbüyükler ise Konya'daki şeyhleridir.

Her ekolün kendine has usulü vardır. Sizin kendinize özgün metotlarınız nelerdir?

Tasavvuf usullerinin bir çok bölümleri vardır. Kur'an, hadis, marifet, Mesnevi başta gelir, daha sonra bazı pratik eğitim gelir. İnsan psikolojisinin eğitimi ki bu teyakkuzun (farkındalığın) veya iradenin eğitimidir. Bu eğitimde meditasyon, zikir, namaz bulunur.

Türkiye'de "Bilen Kalp" olarak tercüme edilen kitabınızdan biraz bahseder misiniz?

Tabi ki temel mevzu kalp ve ilintili olarak tasavvuf. Çünkü tasavvuf kalbin eğitimidir. Dolayısıyla kitap klasik tasavvuf ve bu tasavvufun tüm dünyaya nasıl yayıldığıyla ilgilidir.

Meditasyonu açabilir misiniz?

Basit tanımlaması O'nu (cc) dinlemek. Başka bir deyişle içsel sessizlik. Düşünmekten bahsetmiyorum.

Zikri tanımlayabilir misiniz?

Zikrin cehri formu vardır. Kulağınızla duyabilirsiniz, dilinizle yapabilirsiniz. Ancak gerçek zikir kalbin zikridir. Bu zikir nedir? Bu zikri, kalp bilir. Bu yüzden kitabımın adı " Bilen Kalp" tir. Kalp ilahi huzuru tanır. Kalp daima ilahi huzurda olduğunuzu bilir. Hakiki zikir budur. Bizim yolumuzda nefse önem verilir. Nefisteki teyakkuz hali, zikri mümkün kılmada önemlidir. Mesela bir zikir halkasına topluca oturduğumuz zaman ilk söylediğimiz şey " dikkatinizi nefsinizin üzerine toplayın" olur. Dışarı verilen her nefeste sessizde "La ilahe" alınan her nefeste ise "illallah" denir. Böyle yaklaşık yarım saat yaptıktan sonra sohbetimize başlarız. Bu gelenek olarak yaptığımız şeydir. Sohbetten sonra ise geleneksel zikrimizi yaparız. Bu zikir esnasında bazı dervişler ortada sema yaparlar. Bendir veya ney gibi enstrümanlar eşliğinde grup zikri yapılır. Yaklaşık beş dakika süren bir zikir türü geleneksel cumartesi gecesi zikridir. İlk baştaki yarım saat sessiz zikir ( meditasyon), bir saat Kur'ân ve Mevlânâ üzerine olur ve daha sonra beş dakika ile yarım saat arasında zikir yapılır.

Bu zikirlere katılmak isteyenlerden müslüman olma şartı isteniyor mu?

Hayır. Herhangi bir ön koşul koymam. Sadece insanları gelmeleri için davet ederiz. Bu toplantımızda namaz vakti girdiğinde orada bulunan kimseyi namaza gelmeleri için zorlamıyoruz. Namaz esnasında isteyen bir kenarda oturup dua edebilir veya meditasyon yapabilir. Ancak çoğu insan namaz kılar; çünkü bizim öğretilerimizin temel yapısını Kur'ân oluşturur. Bizim İslam anlayışımız, Mevlânâ'nın İslam anlayışıdır. Bu anlayış muhakkak manada birilerinin adlandırdığı "Ortodoks İslam'ı" gibi değildir. Bizler İslam'ın sadece dışsal formunda kalmayız. Onun içsel yönüne önem veririz.

 

Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk sözkonusu olabilmektedir. Rezervasyon talep formunu doldurup yollayabilir ya da  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine rezervasyon talep formunda istenen bilgileri email olarak yollayabilirsiniz. İstenen bilgiler: Tarih; Ad-Soyadı; Kişi sayısı; Cep telefon numarası?

 

 


ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Hayrettin Karaman- Hoş…

Kulağa hoş gelen, gönüllere rahatlık veren, iyi bi...

July 20, 2009

MALİKÎ MEZHEBİ

Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye ni...

July 06, 2009

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR …

  Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN Selçuk-Bizans...

July 06, 2009

HZ. EBU BEKİR'İN HAYATI

Hz. EBU BEKIR ES SIDDÎK (r.a) (571-634)  &nbs...

July 05, 2009

RÜYALARIN ÖNEM VE ANLAMI

Rasulullah Muhammed Mustafa (aleyhissalatu vessela...

July 20, 2009

SELEF VE SELEFILIK

Selef kime denir? Hz. Peygamber s.a.v.'in “En ...

July 06, 2009

Ahmed Avni KONUK

AHMED AVNİ KONUK (1868 - 19.3.1938) Kadı Alî-zâ...

July 21, 2009

CÂHİLİYYE DÖNEMI

Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydı...

July 05, 2009

İSTANBUL’DA MEVLEVÎLİK

Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk ...

January 11, 2016

SÜNNİ SUFİ YOLLARI

  Ahilik Bayramilik Buhurilik  ...

July 06, 2009

TASAVVUFUN KISACA TARİHÎ GELİŞİM…

Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dö...

July 07, 2009

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal Yıl 1922... Kası...

February 06, 2009